Zadzwoń: 690-678-778 Email: suspenser@interia.pl

Kotły Skam 5 klasa


Skam-PV 13, 20 [nowość, najwyższa 5 klasa emisji]
Większe moce dostępne na zapytanie.

SKAM-PV

SKAMP-PV to kotły V-klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012

W gminach prowadzących programy zwrotów dla kotłów V-klasy dotacja od 50% do 70% wartości ! Kocioł Skamp-PV 13kW – wylot spalin pod rurę 130mm
Kocioł Skamp-PV 20kW – wylot spalin pod rurę 160mm
Kupując gotowe, kominowe kolana skrętne można kierować wylot spalin pod danym, regulowanym kątem w bok lub górę.

Palnik SV-200 rurowy

 

Prezentujemy kocioł SKAMP-PV charakteryzujący się praktycznie bezdymnym procesem spalania paliwa, co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym, ale także bezpieczeństwa użytkowania, dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

Kocioł posiada zgłoszony do ochrony patentowej deflektor separujący montowany w górnej sekcji komory paleniska. Innowacyjnie wykonana konstrukcja posiada małe gabaryty, zastosowano w niej znany z kotłów Skam-P grill spalinowy, wydłużony i postawiony w pionie. Na podstawie testów i obliczeń w Instytucie Energetyki pierwsze dwa przeloty pionowe kierujące spaliny w dół do komory osadczo-rozprężnej są odpowiednio szersze. Spaliny po nawrocie trafiają do węższych przelotów pionowych grilla. W pionowym grillu zastosowano zawirowacze z automatycznymi czyszczakami.

Kocioł SKAMP-PV wyposażony jest w automatyczny zespół podawania paliwa montowany z boku konstrukcji, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator do wyboru w cenie Talos/Scorpion, Iryd PID-K, za dopłatą internetowy SPPv2 wszystkie z modulacją mocy, czujnikiem otwarcia klapy kosza oraz STB zgodnym z normą. Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego. Wymiennik wykonany jest w całości w części spalinowej z wysokiej jakości stali o grubości 6mm zapewniającej wysoką trwałość.

Palnik:
typ SV-200, żeliwne palenisko, innowacyjne, opatentowane rozwiązania, przy
tym palniku okres między czyszczeniem wymiennika min. miesiąc czasu. Cicha praca, małe opory
podawania, opcja wyłącznie z modelem sterownika Talos/Skorpion, SPPV2 z softem pod konstrukcje
palnika.

Szybki demontaż elementów składowych kotła umożliwia bezproblemowy transport do każdej kotłowni.

Gwarancja na kocioł 5lat. Wymagana minimalna temp. powrotu 50st.C przy suchym węglu kamiennym.

Komfort użytkowania

Paliwo podstawowe:
– ekogroszek 27-29MJ, suche, granulacja 5-25mm, < 10RI, do 7%popiołu, na badaniach używany był Anmag-GOLD z Imex-Piechota

 

Paliwo zastępcze:
– groszko-miał do granulacji 31,5mm (testowany na własnym stanowisku pomiarowym)

 

Paliwo do współspalania z ekogroszkiem:
– węgiel kamienny-miał M I i II klasy, pellets, trociny, zboże (ziarna) w stosunku 60/40.

60% paliwa typu ekogroszek, 40%objętościowo paliw zastępczych.

 

Dane techniczne SKAMP-PV 20 SKAMP-PV 13
Znamionowa moc cieplna 20 kW 13 (12,9) kW
30%mocy zgodnie z normą 6 kW 3,9 kW
Sprawność moc znamionowa 90,1 94,3
Sprawność 30% mocy 89,6 93,8
Pow.grzewcza 2,3m2 1,4m2
Klasa kotła V – najwyższa wg PN-EN 303-5:2012
Zużycie paliwa 100%mocy 2,76kg/h 1,85kg/h
Zużycie paliwa 30%mocy 0,82kg/h 0,57kg/h
Pojemność kosza 150kg 150kg
Pojemność wodna 85L 65L
Temp.spalin 100%mocy 118-160* (*groszko-miał) 108-120
Temp.spalin 30%mocy 65-80
Pow.do ogrzania 90-160m2 stare budownictwo
130-250m2 nowe budownictwo
60-120m2 stare budownictwo
100-170m2 nowe budownictwo
Średnica czopucha kominowego 159mm 127mm
Wymiary komina zalecane min. 140×140 lub fi.160mm 130×130 lub fi.130mm
Min. zalecana wys. komina 7m
Masa kotła 395/425kg 345kg
Temp.wody na zasilaniu max. 80st.C
Temp.wody na powrocie min. 45/50
Zasilanie V/Hz 230V/50Hz
Pobór mocy W do 180
Poziom hałasu dB <65dB(A)
Średnica króćca zasilania i powrotu 5/4”
Wymiary Szer.530mm z podajnikiem 1200mmWys.1130,z nóżkami min.+35mm, regulacja (35-60mm
Długość/głębokość: 750mm od drzwiczek do końca izolacji plus czopuch 70-80mm
Szer.440mm z podajnikiem 1150mmWys.1130,z nóżkami min.+35mm, regulacja (35-60mm
Długość/głębokość: 670mm od drzwiczek do końca izolacji plus czopuch 70-80mm

ZALECANE STEROWNIKI:

SPPV2L

Sterownik v2L jest mniejszą wersją SPPv2.

Korzysta z tego samego oprogramowania i co za tym idzie algorytmów oraz funkcjonalności jak w v2, posiada jednak mniejszą ilość wejść oraz wyjść.
Panel sterujący został zintegrowany ze sterownikiem, dzięki możliwości jego obrócenia sterownik można montować na górze lub boku kotła. Urządzenie standardowo wyposażone jest tylko w niezbędne czujniki. Stanowi ciekawą alternatywę dla wymagających osób które posiadają nierozbudowane instalacje, gdzie kupowanie rozbudowanego sterownika jest zbędnym wydatkiem.

Standardowo sterownik wyposażony jest czujnik temperatury kotła (100cm), podajnika (200cm), CWU(300cm). Pozostałe elementy należy zamawiać oddzielnie.
Wyjścia pomp w zależności od dostępności mogą mieć postać złącz IEC (30cm + wtyk), lub pętli przewodu którą należy rozciąć w dogodnym dla siebie miejscu.

Poniższa tabela porównuje główne różnice pomiędzy sterownikami:

Wyjścia Dmuchawa + +
Podajnik + +
C.O + +
CWU + +
Cyrkulacja +
O1 +
O2 +
Zawór mieszający +
Czujniki
Temperatury
Zasilanie + +
Powrót + +
CWU + +
Podajnik + +
Spaliny + +
Zewnętrzna + +
Wewnętrzna + +
T1 +
T2 +
Mieszacz +
Elementy
dodatkowe
Ciepłomierz + +
Internet Pierwszy rok 0zł.
Każdy kolejny 35zł.
Pierwszy tydzień 0zł.
Pierwszy rok 119zł.
Każdy kolejny 35zł.
Ilość paneli
sterujących
PPXv2
4 4
Główne
funkcje
Ochrona powrotu + +
Strefy czasowe + +
Skróty na
ekranie gł.
+
Ilość obiegów 4 1
Własne nazwy
obiegów
+
Aktualizacja
oprogramowania
Karta SD Karta SD

SPP2 [dopłata 300 zł].

 

Sterownik SPPv2 przeznaczony jest do zarządzania kotłem z automatycznym podajnikiem paliwa oraz instalacją grzewczą zbudowaną z wielu obiegów. Jest on kontynuacją sterownika SPP i jego algorytmu.

 

Priorytetem dla urządzenia, oraz głównym jego założeniem jest prowadzenie palnika w sposób stabilny i oszczędny.

 

Do prawidłowej pracy wymagane jest podanie kilku podstawowych parametrów, tak jak dla najprostszych sterowników, tj siła nadmuchu, czas i przerwa podawania. W trakcie pracy sterownik samodzielnie decyduje kiedy podać paliwo i jak sterować nadmuchem.

 

Charakterystyczną i wyróżniająca ten sterownik spośród innych urządzeń cechą jest to że dmuchawa w zależności od zapotrzebowania na moc kotła nie zmienia płynnie swoich obrotów lecz pracuje ze stałymi obrotami i impulsami o różnym czasie trwania.

 

Zaletą takiego sposobu jest większa pewności prawidłowego dostarczenia powietrza do trudnych miejsc
palnika oraz większa równomierności dawki paliwa i powietrza w szerokim zakresie mocy z jaką będzie pracować piec.

 

Tutaj bez znaczenia jest charakterystyka napięcie-wydajność dmuchawy więc odpada także konieczność stosowania lub późniejszej wymiany dmuchawy na ściśle określony model.

 

Podstawowe zaprogramowanie sterownika tak aby poprawnie spalał opał jest proste, w miarę poznawania urządzenia, bądź konieczności walki z trudnym spalaniem” użytkownik może zmienić bądź włączyć szereg funkcji które z pewnością pomogą jeszcze lepiej spalać opał.

 

Sterownik posiada także większe możliwości w zakresie sterowanych urządzeń, prócz podstawowego obiegu C.O i CWU umożliwia także sterowanie cyrkulacją CWU, zaworem mieszającym oraz dwoma dowolnie konfigurowalnymi wyjściami O1 i O2, dając użytkownikowi możliwość kontroli do czterech niezależnych obiegów grzewczych.

 

Każdy z nich może posiadać własną strefę czasową i dwie temperatury zadane które będą aktywne o odpowiednich porach dnia.
Dodatkowo, własną strefę otrzymał obieg CWU oraz temperatura kotła.
Zwiększona została także ilość wejść umożliwiająca podpięcie dodatkowych czujników (np. temperatury zewnętrznej, temperatury w pomieszczeniach). Interfejs użytkownika stanowią panele PPXv2 w ilości maksymalnie 5szt, posiadają one graficzny wyświetlacz LCD 128×64 piksele oraz wbudowany czujnik temperatury który może być wykorzystany przez funkcję regulatora pokojowego.

 

Sterownik może być także obsługiwany przez przeglądarkę www za pomocą platformy ekotlownia.pl a jego oprogramowanie łatwo aktualizowane za pomocą karty mirco SD.


SCORPION PLUS:

 

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika SCORPION:

Regulator adaptacyjny SCORPION PLUS przeznaczony jest do sterowania pracą kotła CO wyposażonego w podajnik tłokowy lub ślimakowy.

Oprócz wymienionych typów podajników SCORPION PLUS steruje:

SCORPION PLUS steruje niezależnie dwoma procesami – regulacją temperatury z płynną modulacją mocy oraz regulacją procesu spalania.

Automatyczna kontrola dawki (Automatic Dose Control) – unikalne oprogramowanie umożliwia spalanie różnych gatunków węgla bez konieczności zmiany nastaw podawania paliwa,siły nadmuchu, pauzy, krotności itd.

Regulator sam dobiera optymalne parametry pracy kotła! Sterownik może również zostać przełączony w tryb ręcznego dobierania parametrów przez użytkownika, stając się klasycznym sterownikiem dwustanowym.
Funkcje sterownika SCORPION:


Sterownik Iryd PID R sekom  jest sterownikiem pozwalającym obsłużyć bardziej rozbudowane instalacje grzewcze. Obsługuje pompę c.o., ładującą cwu, cyrkulacyjną, pracę zaworu mieszającego oraz pompę za zaworem mieszającym np. na układ podłogowy. Automatyczny algorytm PID FL samodzielnie dobiera dawki paliwa oraz siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Sterownik posiada programatory tygodniowe na C.O., CWU, cyrkulację oraz układ za zaworem. Wyjściowo ustawiony jest na prostą obsługę z aktywnymi dwoma podstawowymi pompami c.o. oraz ładująca cwu.

IRYD steruje:

IRYD posiada:

Temperatura kotła może być sterowana czasowo, pogodowo, skorygowana przez czujnik temperatury pomieszczenia
Temperatura obiegu mieszacza może być sterowana czasowo, pogodowo, skorygowana przez czujnik temperatury pomieszczenia.
Temperatura zasobnika CWU i praca pompy cyrkulacyjnej mogą być sterowane czasowo.

Można go rozbudować o dodatkowy panel domowy PILOT G lyb radiowy Pilot G RF dla układu kotła oraz osobny dla układu za zaworem mieszającym.

Sterownik Iryd PID R sekom, obsługa 4pomp z opcją 5-ej, obsługa siłownika zaworu, kolorowy wyświetlacz, dane spalania, statystyki, rozbudowa o cz.spalin (70zł), pogodowy (45zł), panele domowe (160zł przewodowy lub 250zł bezprzewodowy)

https://www.prond.pl/panel-pokojowy-pilot-g-rf-bezprzewodowy.html

 


Istnieje także możliwość dołożenia czujnika pogodowego, wówczas pogodowo można sterować układem kotła oraz układem za zaworem.

Sterownik można także rozbudować o czujnik temp. spalin wspomagający pracę algorytmu głównego.

© suspenser.eu 2017 Realizacja: Damtox
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.