Zadzwoń: 690-678-778 Email: suspenser@interia.pl

Dotacje, dofinansowania do pomp ciepła i kotłów

.

Zostań naszym klientem i uzyskaj dotację

Aktualne programy dotacji i dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na pompy oraz kotły:

.

1.ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – najłatwiejsza do uzyskania- wystarczy wartośc inwestycji wpisać w odpowiedniej rubryce w PIT przy corocznym rozliczaniu podatku. Łączy się „ona” z wieloma programami dotacyjnymi (trzeba jednak pomniejszyć odliczaną kwotę w PIT o wartość przyznaną w innym projekcie). Limit wydatków to 53 000 zł na podatnika [czyli para np. małżeństwo może skorzystać z 2×53 000 zł gdy podzieli się wydatkami i faktury będą wystawione na każde z nich osobno].

.

2. DOPŁATY GMINNE – istnieje wiele lokalnych dopłat do wymiany źródła ciepła na pompy ciepła i kotły. Projekty te mają ograniczony zasięg (gmina – miasto -powiat) lecz zwykle są bardzo atrakcyjne [np. 50% inwestycji] i łatwe do uzyskania, obejmują najszerszy zakres urządzeń. Oferty lokalnie różnią się od siebie i warto przed rozpoczęciem inwestycji zainteresować się jakie istnieją zasady przyznania dopłaty w Twojej okolicy.

.

3. CZYSTE POWIETRZE – dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić stare nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe, na nowe np. pompę ciepła, kocioł na pellet tylko na urządzenia z listy ZUM o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”(podstawowy poziom dofinansowania ). Maksymalne kwoty dofinansowania do zakupu oraz montażu pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej to obecnie: 19.400zł [55% dotacji] (podstawowy poziom dofinansowania gdy dochód roczny nie przekracza 135 000 zł), 28.100zł [80% dotacji] (podwyższony poziom dofinansowania gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym), lub 2 651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)) oraz 35.200zł [100% dotacji] (najwyższy poziom dofinansowania gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym), lub 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym))

.

Wysokość zależy od dochodów oraz poniesionych wydatków. Przykładowo przy wydatku 30 000 zł i podstawowym poziomie dotacji 55% dofinansowanie wyniesie 16500 zł. Do uzyskania dofinansowania należy wykonać audyt energetyczny do którego jest dodatkowa dopłata 1 200 zł i na to jest 100% dotacja. Najwyższy poziom dofinansowania może dotyczyć tylko jednego domu na jednego wnioskodawcę. Dotacja dotyczy wartości netto, VAT [zwykle 8%] jej nie podlega.

Warunkiem uzyskania dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła jest likwidacja w budynku starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zezłomowanie oraz uzyskanie imiennego dokumentu zezłomowania kotła.

Większość urzędów akceptuje złomowanie kominków

Na dokumencie złomowania powinny znaleźć się dane Beneficjenta programu , rodzaj złomowanego kotła, na jakie paliwo, jego moc, oraz jeżeli jest podany nr. seryjny z tabliczki znamionowej.

.

NIE kwalifikujesz się do programu CZYSTE POWIETRZE, jeżeli

.

Wniosek o dotację wymaga złożenia:

Oświadczenia beneficjenta o dochodach (może być wymagane załączenie PIT, a w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania dołączenie zaświadczenia o dochodzie wydawanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

W przypadku braku numeru księgi wieczystej – dokument potwierdzający własność budynku.

W przypadku współwłasności – zgoda na przetwarzanie danych osobowych współmałżonka i współwłaściciela.Informacja o dodatkowych dochodach niepodlegających opodatkowaniu

.

Wniosek o płatność wymaga złożenia

  1. Potwierdzenia trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (wymagane jest potwierdzenie dla każdego z zadeklarowanych do likwidacji źródeł ciepła – imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali).
  2. Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług. UWAGA! Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę!
  3. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.
  4. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.
  5. Protokół odbioru montażu źródła ciepła dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania.

.

Poniżej podane są odnośniki do pełnych informacji ze strony czystepowietrze

.

http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/instrukcja-krok-po-kroku
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile
https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/lepsze
https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001rev.aspx
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie

.

4. Mój prąd.

.

Program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zakupili panele fotowoltaiczne. Aktualna wersja projektu przewiduje dofinansowanie do pomp ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w kwocie 19 400zł. Nowe zasady programu, m.in. brak konieczności likwidacji aktualnego źródła ciepła, stanowią świetną alternatywę dla programu „Czyste Powietrze” – zwrot do 50% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych – warunek: inwestycje muszą zostać zakończone!

.

6. MOJE CIEPŁO.

.

Do domów w trakcie budowy – polega na dofinansowaniu instalacji pomp ciepła w domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Wnioskodawca powinien być wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy. W przypadku pompy ciepła powietrze/woda przysługuje dotacja w kwocie do 7.000 zł

© suspenser.eu 2024 Realizacja: Damtox
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.