Zadzwoń: 690-678-778 Email: suspenser@interia.pl

Kotły Skamp na ekogroszek 5 klasa Ekoprojekt/Ecodesign

Promo
Skamp-PV 13 + Ekoprojekt/Ecodesign
Większe moce dostępne na zapytanie.

SKAMP-PV

SKAMP-PV to kotły V-klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012

Zgodnie z krajowym programem Czyste Powietrze dotacja od 45% do 100% wartości ! 
Kocioł Skamp-PV 13kW – wylot spalin pod rurę 130mm
 
Kocioł Skamp-PV 20kW – wylot spalin pod rurę 160mm
 
Kupując gotowe, kominowe kolana skrętne można kierować wylot spalin pod danym, regulowanym kątem w bok lub górę.
 

Palnik SV-200n rurowy

.

Prezentujemy kocioł SKAMP-PV charakteryzujący się praktycznie bezdymnym procesem spalania paliwa, co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym, ale także bezpieczeństwa użytkowania, dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

Kocioł posiada zgłoszony do ochrony patentowej deflektor separujący montowany w górnej sekcji komory paleniska. Innowacyjnie wykonana konstrukcja posiada małe gabaryty, zastosowano w niej znany z kotłów Skamp-P grill spalinowy, wydłużony i postawiony w pionie. Na podstawie testów i obliczeń w Instytucie Energetyki pierwsze dwa przeloty pionowe kierujące spaliny w dół do komory osadczo-rozprężnej są odpowiednio szersze. Spaliny po nawrocie trafiają do węższych przelotów pionowych grilla. W pionowym grillu zastosowano zawirowacze z automatycznymi czyszczakami.

Kocioł SKAMP-PV wyposażony jest w automatyczny zespół podawania paliwa montowany z boku konstrukcji, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator  w cenie nowy Argos PID PLUS z wbudowanym modułem internetowym, STB, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 3,2”, obsługa podajnika, dmuchawy, pompy c.o.,cwu,cyrkulacyjnej lub obiegu oraz siłownika mieszacza. Strefy czasowe, licznik spalania, wbudowany moduł internetowy.

Promocja z prostszym sterownikiem Mini-Ster PID ZG który obsługuje:

3 pompy: C.O., Kotłowa, CWU,

* podajnik z zapalarką do ekogroszku, dmuchawę.

* Siłownik zaworu mieszającego

Czujniki: Spalin, Kotła, STB, CWU, podajnika, mieszacza, klapy kosza

Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego.

Wymiennik wykonany jest w całości w części spalinowej z wysokiej jakości stali o grubości 6mm zapewniającej wysoką trwałość.

Palnik:

.
typ SV-200n, żeliwne palenisko, innowacyjne, opatentowane rozwiązania, przy tym palniku okres między czyszczeniem wymiennika min. miesiąc czasu.

.

Cicha praca [motoreduktor z przekładnią planetarną], małe opory podawania.

.

Szybki demontaż elementów składowych kotła umożliwia bezproblemowy transport do każdej kotłowni.

.

Gwarancja na kocioł 5lat.

.

Wymagana minimalna temp. powrotu 45 st.C przy suchym węglu kamiennym.

.

CENNIK – KOCIOŁ Skamp –PV 5 klasa ekoprojekt/ekodesign

  Moc w Kw Cena brutto VAT 23% Cena brutto VAT 8%
1 13 10.500,00 zł
9.500,00 zł
2 13 [promocja z MINIster PID ZG i zapalarką] 10.500,00 zł 9.500,00 zł

Koszt dostawy kotła kurierem to 200 zł przy mocach do 24 kW włącznie 

Komfort użytkowania

Paliwo podstawowe:

– ekogroszek

Paliwo zastępcze:
– groszko-miał do granulacji 31,5mm (testowany na własnym stanowisku pomiarowym)

Paliwo do współspalania z ekogroszkiem:
– węgiel kamienny-miał M I i II klasy, pellets, trociny, zboże (ziarna) w stosunku 60/40.

60% paliwa typu ekogroszek, 40%objętościowo paliw zastępczych.

.

Dane techniczne SKAMP-PV 20 SKAMP-PV 13
Znamionowa moc cieplna 20 kW 13 (12,9) kW
30%mocy zgodnie z normą 6 kW 3,9 kW
Sprawność moc znamionowa 90,1 94,3
Sprawność 30% mocy 89,6 93,8
Pow.grzewcza 2,3m2 1,4m2
Klasa kotła V – najwyższa wg PN-EN 303-5:2012
Zużycie paliwa 100%mocy 2,76kg/h 1,85kg/h
Zużycie paliwa 30%mocy 0,82kg/h 0,57kg/h
Pojemność kosza 150kg 150kg
Pojemność wodna 85L 65L
Temp.spalin 100%mocy 118-160* (*groszko-miał) 108-120
Temp.spalin 30%mocy 65-80
Pow.do ogrzania 90-160m2 stare budownictwo
130-250m2 nowe budownictwo
60-120m2 stare budownictwo
100-170m2 nowe budownictwo
Średnica czopucha kominowego 159mm 127mm
Wymiary komina zalecane min. 140×140 lub fi.160mm 130×130 lub fi.130mm
Min. zalecana wys. komina 7m
Masa kotła 395/425kg 345kg
Temp.wody na zasilaniu max. 80st.C
Temp.wody na powrocie min. 45/50
Zasilanie V/Hz 230V/50Hz
Pobór mocy W do 180
Poziom hałasu dB <65dB(A)
Średnica króćca zasilania i powrotu 5/4”
Wymiary Szer.530mm z podajnikiem 1200mmWys.1130,z nóżkami min.+35mm, regulacja (35-60mm
Długość/głębokość: 750mm od drzwiczek do końca izolacji plus czopuch 70-80mm
Szer.440mm z podajnikiem 1150mmWys.1130,z nóżkami min.+35mm, regulacja (35-60mm
Długość/głębokość: 670mm od drzwiczek do końca izolacji plus czopuch 70-80mm

ZALECANE STEROWNIKI:

ARGOS PID PLUS

 
ARGOS PID PLUS, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 3,2”, obsługa podajnika, dmuchawy, pompy c.o.,cwu,cyrkulacyjnej lub obiegu oraz siłownika mieszacza. Strefy czasowe, licznik spalania, wbudowany moduł internetowy, obsługa przez  www.ekotlownia.pl
.

Argos PID Plus przeznaczony jest do sterowania kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem paliwa. Prócz prowadzenia procesu spalania (sterowania podajnikiem ślimakowym oraz nadmuchem) zarządza także:

– Obiegiem C.O. (strefy czasowe, możliwość podłączenia panelu pokojowego)

– Obiegiem CWU (pompą ładująca bojler, strefy czasowe)

– Dodatkowym wyjściem 230V (np. pompa cyrkulacji lub dodatkowy obieg grzewczy)

– Zaworem mieszającym (strefy czasowe)

W podstawowym automatycznym trybie użytkownik wybiera zakres mocy z jaką może pracować palnik oraz ilość powietrza dla punktu min-max. Na tej podstawie algorytm będzie starał sie prowadzić proces spalania z możliwie najlepsza skutecznością i bez zbędnych skoków temp. Za pomocą stref na pompy (c.o.,cwu   można w danych godzinach blokować pracę danej pompy i uzyskać w ten sposób oszczędności), za pomoca stref na kocioł oraz układ za zaworem ustawiamy płynne zmiany temp. w danych godzinach (dzień/noc z podziałem na 24h)

Kolorowy, szklany, dotykowy ekran TFT 320×240 pikseli o przekątnej 3,2cala z przejrzystym menu i czytelną czcionką ułatwiają obsługę.

Wbudowany moduł internetowy, po podłączeniu do przewodowej sieci LAN wtykiem RJ45 (skrętka komputerowa) umożliwia zdalny dostęp do sterownika za pośrednictwem przeglądarki i dedykowanej platformy www.ekotlownia.pl   (wykresy pracy, powiadomienia, zdalna zmiana nastaw)

Użytkownik ma także możliwość łatwej i samodzielnej aktualizacji urządzenia kartą microSD.

Czujniki:

– temp. kotła

– temp. mieszacza

– temp. cwu

– temp. podajnika

– termostat awaryjny STB

– czujnik zamknięcia klapy

– regulator pokojowy/panel T1000

Wyjścia prądowe:

– podajnik

– dmuchawa

– pompa C.O.

– pompa ładująca CWU

– pompa cyrkulacyjna lub dodatkowego obiegu

– siłownik zaworu mieszającego

Algorytm PID – posiada funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100%

Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość powietrza, użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła!

W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu „tylko CWU” czyli tylko ciepła woda użytkowa bez ogrzewania pomieszczeń.


.

Regulator temperatury Mini-Ster Pid ZG przeznaczony jest do sterowania pracą kotła c.o.
wyposażonego w palnik ślimakowy. Sterownik obsługuje podajnik, dmuchawę, zapalarkę, pompę
obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowej, oraz siłownik zaworu 3 lub 4-ro drogowego*.
Regulator automatycznie rozpala paliwo w palniku lub wygasza. Regulator Mini-Ster Pid ZG może
współpracować również z termostatem pokojowym beznapięciowym działającym na zasadzie styku
zwarty/rozwarty lub z firmowym przewodowym panelem kolorowym Termomiz LCD.
Firmowy panel Termomiz LCD pozwala na zmiane temp. Kotła, bojlera, zaworu mieszającego nr1,
rysuje wykresy z 6h pracy , po podłączeniu modułu Sztos obsługa zaworu mieszającego nr.2
Dzięki podłączeniu regulatora Mini-Ster PID ZG do modułu internetowego Safe IT można
korzystać z funkcjonalności regulatora poprzez stronę internetową lub aplikację na telefonie
komórkowym na którym można śledzić przebieg pracy kotła, zmieniać nastawy temperatur na kotle
lub zasobniku ciepłej wody użytkowej oraz innych parametrów.
Dzięki podłączeniu regulatora Mini-Ster PID ZG do modułu drugiego zaworu mieszającego SZTOS
można obsłużyć kolejny obieg grzewczy wraz z jego pompa C.O.
Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami:
a) regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
b) regulacją procesu spalania
Algorytm PID – posiada on funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum
konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na
taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez
cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz
w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się
z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 25% aż do maksymalnej mocy czyli 100%. Jeśli
temperatura na kotle jest wyższa od zadanej o 5°C kocioł przechodzi w podtrzymanie dla paliwa
ekogroszek, wygaszanie następuje, gdy obiegi grzewcze oraz CWU są nagrzane.
Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa i czas pracy podajnika oraz ilość powietrza,
użytkownik nastawia parametry wyjściowe w sterowniku!
Zalety i korzyści z zastosowania sterownika Mini-Ster PID ZG:
– ekonomia: oszczędność paliwa,
– ekologia: niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska,
– niska temperatura spalin,
– dłuższa żywotność wymiennika
Urządzenie wyposażone jest standardowo w:
– czujnik temperatury CO oraz czujnik bezpieczeństwa STB
– czujnik temperatury CWU
– czujnik temperatury Mieszacza
– czujnik temperatury Kosza
– czujnik temperatury spalin
– przewód zasilający

.

.

Za dopłatą 700zł można wybrać przyszłościowo model dwupaliwowy MKolor 4,3 z obsługą 4pomp (C.O., CWU, Kotłowa, Cyrkulacyjna), kolorowy ekran dotykowy, obsługa 2podajników (dolny główny i górny pelletowy), dmuchawa, zapalarka, cz.spalin, cz.pogodowy. Przy chęci przejścia do palenia pelletem wystarczy kupić sama przystawkę pelletową. Sterownik można rozbudowac o te same dodatki, co model podstawowy

.

.

.

.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SKAMP- TECHNIX 9, 12, 15, 19, 24, 30, 38, 48kW

.

Kotły serii TECHNIX o mocach 9, 12, 15, 19, 24, 30, 38, 48kW wyposażone w dane wielkości palników SV200 spełniającą najwyższą 5-klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi ECODESIGN
.

Seria kotłów TECHNIX to prostsza konstrukcja na poziomych kanałach z łatwym i szybkim czyszczeniem od przodu. Dzięki nowoczesnemu palnikowi nie było potrzeby stosowania awaryjnej i pękającej ceramiki

.

Kocioł TECHNIX 9kW oraz 12kW wyposażony jest w najmniejszy palnik SV200, te dwie wielkości zostały skonstruowane przede wszystkim do ogrzewania mieszkań w blokach i kamienicach

.

Technix 12-48 kW

.
Technix 9 kW

.

Kotły wodne TECHNIX przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C.

.

Przeznaczone są do ogrzewania mieszkań,  budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych, małych i dużych gospodarstw wiejskich, warsztatów, obiektów użyteczności publicznej takich jak: urzędy, pawilony handlowe i szkoły, obiekty produkcyjne i inne.

.

Konstrukcja kotła i cały zestaw marki TECHNIX, palnik technix seria SV200, dedykowane dmuchawy, sterownik technix Argos PID Plus z softem dobranym pod konstrukcję gwarantują w pełni automatyczną i bezproblemową pracę.

.

Seria kotłów TECHNIX to prosta obsługa oraz atrakcyjne ceny

.


Kocioł z wyjściem spalin do tyłu lub w górę . Dostępny w wersji z koszem z lewej lub prawej strony.

Dobór kotła

Modele Technix 9 oraz 12kW na małym palniku SV200 zostały skonstruowane do ogrzewania mieszkań w blokach lub kamienicach. Należy się trzymać sugestii producenta i nie dobierać tych konstrukcji na większe powierzchnie.

.

Technix 9kW – od 40 do 70m.kw starego budownictwa bez izolacji lub ze słabą izolacją. Max do 90m2 ocieplonego mieszkania.

.

Technix 12kW – od 70 do 100m.kw starego budownictwa bez izolacji lub ze słabą izolacją. Max. do 120m2 ocieplonego mieszkania lub domu wraz z CWU.

.

Mały palnik SV200 z małą dmuchawa 40W należy dobierać do obiektu tak aby zimą podczas mrozów max spalanie mieściło się do 20kg/24h, podczas normalnej pracy w większości sezonu spalanie powinno się mieścić w granicy 8-16kg/24h przy prawidłowym doborze kotła.


Technix 9kW, palnik SV200-10, dmuchawa 40W, sterownik internetowy Argos PID PLUS, na 40-90m.kw. – 9130 [VAT 8%] lub 10130 zł [VAT 23%]

Technix 12kW, palnik SV200-10, dmuchawa 40W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 80-120m.kw. – 10500 [VAT 8%] lub 11500 zł [VAT 23%]

Technix 15kW, palnik SV200-15, dmuchawa 75W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 120-150m.kw. – 11275 [VAT 8%] lub 12275 zł [VAT 23%]

Technix 19kW, palnik SV200-25, dmuchawa 75W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 150-190m.kw. – 11675 [VAT 8%] lub 12675 zł [VAT 23%]

Technix 24kW, palnik SV200-25, dmuchawa 75W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 190-240m.kw. – 11875 [VAT 8%] lub 12875 zł [VAT 23%]

Technix 30kW, palnik SV200-30, dmuchawa 75W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 240-300m.kw. – 14500 [VAT 8%] lub 15500 zł [VAT 23%]

Technix 38kW, palnik SV200-38, dmuchawa 75W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 300-380m.kw. – 15500 [VAT 8%] lub 16500 zł [VAT 23%]

Technix 48kW, palnik SV200-48, dmuchawa 75W, sterownik internetowy Argos PID Plus, na 400-480m.kw. – 16500 [VAT 8%] lub 17775 zł [VAT 23%]

Koszt dostawy kotła kurierem to 200 zł przy mocach do 24 kW włącznie i 400 zł od 30 do 48 kW


Paliwo

Kotły typu TECHNIX są przeznaczone do spalania ekogroszku węgla kamiennego typu 32.1 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 paliwo klasy A1, sortyment GK.I, Gk.II granulacja 5-25mm. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu spalania paliwo powinno mieć niska spiekalność, optymalnie 0-10 RI a max <15RI.

.

Polecamy:

.

Retopal z PGG, zwykły Anmag z Imex-Piechota (paliwa 24-26MJ o niskiej spiekalności, bezproblemowe pod względem spalania, tworzące niewielkie, wypalone spieki a’la popcorn)

.

Paliwa wysokokaloryczne pod kotły 5-ej klasy w kolejności:

.

* Najlepiej Karlik z PGG, (26-28MJ, w stanie suchym w laboratorium 28MJ), dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym.

* Skarbek z Piekar 26-28MJ (wcześniej badany na tym paliwie był Skamp-PV 13kW, dane z laboratorium kaloryczność 27,9MJ), mała ilość popiołu, wysoka wydajność, czystość spalania pod względem emisyjnym

* “Super Mocny” 28-29MJ, Mało popiołu <3%, ładnie się wypala, małe zabrudzenie kotła, niskie spalanie

“SKARBEK” z Bobrka 28-29MJ, dobry na zimę, wysokokaloryczny, wydajny

“Pieklorz” z Chwałowic >27MJ, dobry na zimę, wysokokaloryczny, mało popiołu.

.

Paliwa, których należy unikać: 

.

Wesoła (ok.30MJ) opał teoretycznie o niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności, ale niestety często wysoka spiekalność i sa problemy z jego dobrym wypalaniem, potrafi zrzucić niewypalony czarny koks, tworzy zlepione spieki na palniku (z palnika może wychodzić zlepiona kolba spieku)

.

Nie należy stosować w kotle podobnie j.w. ekogroszek “wujek” lub “wieczorek”, ze względu na wyższą spiekalność nie nadaje się do kotłów retortowych małych mocy

.


Dane techniczne


.

© suspenser.eu 2024 Realizacja: Damtox
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.